Taltidningen för Vuxna

Taltidning är en läsarservice för läshandikappade där läsarna har en sak gemensamt, de har svårt att läsa en tryckt text.