Talböcker för vuxna

För dig som har svårt att lästa tryckt text så finns det daisy talböcker, d.v.s. böcker som du kan lyssna på. Talböcker förväxlas ofta med ljudböcker som alla får låna. Talböcker vänder sig av upphovsrättsliga skäl till en begränsad målgrupp. Dit hör du som t ex har läs- och skrivsvårigheter, nedsatt syn eller annan funktionsnedsättning.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)