Tecken som stöd på teckenspråk för barn, på svenska